ผลงาน

จัดจำหน่าย โต๊ะทำงาน ชุดโต๊ะนักเรียน โต๊ะประชุม โต๊ะเอนกประสงค์ แก่หน่วยงาน ส่วนราชการ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณะสุข งานอื่นๆทั่วไป รวมทั้งองค์กรเอกชน บุคคลทั่วไป บริการออกแบบและติดตั้ง งานบิวอิน(built-in) แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และ บ้านพักทั่วไป
Visitors: 79,331