โต๊ะ+เก้าอี้ นักเรียน

โต๊ะ+เก้าอี้ ไม้สน เคลือบวานิชป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี

สำหรับนักเรียนประถม โต๊ะขนาด 0.40x0.60x0.70 ม. ราคา 500.-บาท/ชิ้น

สำหรับนักเรียนมัธยม โต๊ะขนาด   0.40x0.60x0.75 ม. ราคา 500.-บาท/ชิ้น

เก้าอี้  ราคา 450.-บาท/ชิ้น

 

ราคา ชุดละ 950.- บาท

 

 

 

Visitors: 79,332